Menu
X

This post is also available in: English

हाम्रो विशेषताहरु

वैवाहिक सम्बन्धमा भएको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले डिभोर्स नेपाल स्थापना भएको हो । हामीसंग नेपालभरी पारिवारिक कानूनमा दक्ष भएका महिला तथा पुरूष कानून ब्यबसायी (वकिल) हरू हुनु हुन्छ । हाम्रो सेवाहरू निम्न प्रकार रहेको छ।

भर्खरको पोष्ट

नेपालमा तलाकको लागि शीर्ष समाधान पाउनुहोस्। हामी पूर्ण कानूनी समाधानको साथ काम गर्दछौं।

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदमा पतिको अधिकार

19 Jan 2021

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदमा पतिको अधिकार पतिको कानूनी अधिकार भन्नाले कानूनमा पतिको अधिकार…

read more

सम्बन्ध विच्छेदका हुनबाट रोक्ने दश निरोधात्मक उपायहरू

17 Dec 2020

सम्बन्ध विच्छेदका हुनबाट रोक्ने दश निरोधात्मक उपायहरूवैवाहिक जीवनमा सम्बन्ध विच्छेदमात्र अन्तिम बिकल्प…

read more

सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्नु अघि जान्नै पर्ने दश (१०) कुराहरू

09 Jan 2021

सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिने कार्य सामान्य हो । सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि…

read more

© Copyright 2021 Divorce Nepal. All rights reserved. Developed By: HexxaSoft P. Ltd.