Menu
X
image

विवाह बदर र सम्बन्ध विच्छेद

This post is also available in: English

विवाह बदर र सम्बन्ध विच्छेद

कानूनी रूपमा दुर्इ किसिमले विवाहको अन्त हुन्छ । दुर्इ तरिकामा एक चलन चल्तीमा रहेको सम्बन्ध विच्छेद र अर्को माध्यम विवाह बदर हो । विवाह बदर भन्नाले गैरकानूनी वा अबैधरूपमा विवाह गरिएको अवस्थामा अदालतमा कानूनी प्रक्रिया मार्फत विवाह बदर गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।  

विवाह बदर र सम्बन्ध विच्छेद बीच अन्तर

सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले  अदालतको प्रक्रिया  मार्फत वैवाहिक सम्बन्धको अन्त गर्नु हो । सम्बन्ध विच्छेदले दुबैपक्षलाइ पुनः अविवाहितको मान्यता दिन्छ र पुनः विवाहको लागि मान्यता दिन्छ । बेलायत र अमेरिकामा  अदालत बाट  सम्बन्ध बिच्छेद गर्दाको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेदको कागजमा ल्याटिन म्याक्सिम “divortium a vinculo matrimonii” लेखिन्छ,  यसले विवाहको सम्पूर्णकानूनी बन्धन अन्त गर्दछ ।  Annulment मा भने विवाह status जालझेल गरेर झुक्याएर लिइएको हुन्छ । यसरी जालझेल गरेको विवाह अदालतले बदर गरिदिन्छ । मूख्य रूपमा Annulment  विवाह बदर र  Divorce मा निम्न फरक छन्

 •  विवाहको कानूनी मान्यता

सम्बन्ध विच्छेदमा सम्बन्ध विच्छेद नभइन्जेल सम्म विवाहले कानूनी मान्यता पाउँछ । Annulment विवाह बदर मा विवाह गर्दाको अवस्था देखि नै बदर हुन्छ र कानूनी मान्यता पाउँदैन ।

 • सम्पत्ति माथिको अधिकार

 सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पत्नीले  पति सँग अंशको दाबी गरी पतिको अंश लिन सक्छिन्  । विवाह बदरमा सम्पत्ति र   अंशको  दाबी गर्न मिल्दैन ।

 • उजुरी /निवेदन

विवाह बदरमा  उजुरी गर्ने हो । यसमा कसैलार्इ धोका दिएर झुक्याएर विवाह गरेमा मलाइ यसरी विवाह गरेको हो र बदर गरी पाँउ भनी अदालतमा उजुरी दिनु पर्दछ । त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेदमा व्यक्तिले सम्बन्ध विच्छेदको कारण खोली निवेदन दिनु पर्दछ ।

 • क्षतिपूर्तिको दाबी

विवाह बदरमा  पीडित पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन पाउँछन् । अदालतमा उजुरी दिए पछि निजलार्इ झुक्याएर विवाह गर्दा भएको क्षति समेत सम्बन्धित पक्षसँग दाबी गर्न कानूनले दिन्छ  ।

 • विवाह वदर र सम्बन्ध विच्छेदको असर

विवाह बदरले व्यक्तिको वैवाहिक सम्बन्ध भएको भएको अवस्थालाइ हटार्इ नयाँ अवस्था सृजना गर्दछ । विवाह वदरले विवाह भएको भन्ने प्रमाणलार्इ नष्ट गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदमा पहिला विवाह गरेको रेर्कड प्रमाण रहन्छ । विवाहलाइ मान्यता दिएको हुन्छ ।

निम्न अवस्थामा विवाह बदरमा उजुरी गरि विवाह बदर गर्न सकिन्छः

 • हाडनाता विवाह :– यदि कसैको झुक्किएर हाडनातामा विवाह भएको अवस्थामा उक्त विवाह देवानी संहिता २०७४ को दफा ७०  अनुसार बदर हुन्छ ।
 •  कम उमेरमा विवाह :– नेपालमा विवाहको लागि २० बर्ष उमेर हद राखेको छ । यदि सानो उमेरमा विवाह गराएमा विवाह बदर हुन्छ ।
 • गम्भीर रोग लागेको :– यदि कसैलार्इ  Human Immunodeficiency Virus (HIV) or Hepatitis ‘B’ or similar other incurable severe disease जस्ता रोग लागेको अवस्थामा झुक्याएर विवाह गरेमा उक्त विवाह बदर हुन्छ । विवाह बदर गर्न पीडितले जिल्ला अदालतमा उजुरी निवेदन दिनु पर्दछ । विवाह देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० अनुसार उक्त विवाह बदर हुन्छ ।
 • प्रजनन् अङ्ग नभएको :– यदि प्रजनन् अङ्ग नभएको , नपुंसक व्यक्तिले झुक्याएर विवाह गरेमा देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० अनुसार बदर हुन्छ ।
 • कान नसुन्ने :– यदि कान नसुन्ने भएको तर ढाँटेर छलेर विवाह  गरेमा देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० अनुसार बदर हुन्छ ।
 • बहुविवाह :-  यदि व्यक्तिले विवाह भइसके पछि पनि पुनः अर्को विवाह गरेमा उक्त विवाह बदर हुन्छ । सन् २०१७ मा जारी भएको  नयाँ देवानी संहिताले  दुर्इ वटा विवाहलाइ मान्यता दिएको छैन ।
 • गर्भवती भएको :– यदि गर्भवति भएको महिलाले गर्भवति  भएको तथ्य ढाटेर नयाँ व्यक्ति सँग विवाह गरेको अवस्थामा उक्त विवाह बदर हुन्छ ।
 • अपराधमा सजाय पाएको :– यदि व्यक्तिले नैतिक पतन हुने अपराध गरेर सजाय पाएको कुरा लुकाएर विवाह गरेमा देवानी सिंहता २०७४ को दफा ७०  अनुसार बदर हुन्छ ।

© Copyright 2021 Divorce Nepal. All rights reserved. Developed By: HexxaSoft P. Ltd.