Menu
X
image

हाम्रो सेवाहरू

This post is also available in: English

वैवाहिक सम्बन्धमा भएको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले डिभोर्स नेपाल स्थापना
भएको हो । हामीसंग नेपालभरी पारिवारिक कानूनमा दक्ष भएका महिला तथा
पुरूष कानून ब्यबसायी (वकिल) हरू हुनु हुन्छ । हाम्रो सेवाहरू निम्न प्रकार रहेको छ।

 1. पारिवारिक समस्यमा परामर्श दिने
 2. मध्यस्तता गर्ने
 3. मुद्दा दायर गर्ने
 4. बहष गर्ने
 5. अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विच्छेद
 6. बाल बालिकाको हितमा वकालत गर्ने
 7. गैह्र आवासीय नेपालीको लागि सम्बन्ध विच्छेदको
 1. पारिवारिक समस्यमा परामर्श दिने –अहिलेको अधुनिक समाजमा पारिवारिक समस्य बढेर गएको छ । हामीसंग भएका अनुभवि महिला कानून ब्यबसायीहरूले तपार्इहरूलार्इ राम्रोसंग परामर्श दिनु हुनेछ ।
 2. मध्यस्तता गर्ने –पारिवारिक विवादलार्इ अदालतको प्रकृया मार्फत समस्या समाधान गर्दा धेरै खर्च र समय लाग्ने हुँदा मध्यस्तताको मार्फत समस्याको हल निकाल्नु पर्दछ । हामी संग अनुभवि पुरूष तथा महिला कानून ब्यबसायी हुनु हुन्छ । उक्त कानून व्यवसायीहरूले विवादमा
  मध्यस्तकर्ताको रूपमा कार्य गर्नू हुन्छ ।
 3. मुद्दा दायर गर्ने– यदी पति पत्नि बीच अपसी सहमतीमा सहज रूपमा सम्बन्ध अगाडि बढ्न सकेन भने सम्बन्ध विच्छेद गर्नू पर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदको निवेदनको लागि हाम्रो कानून ब्यबसायीहरू नेपाल भरी हनुहुन्छ ।
 4. बहष गर्ने (Litigation ) – पारिवारिक विवादको बिषय संबेदनशिल हुने गर्दछ । अदालतमा उपस्थित हुने कानून व्यबशायीहरूले पारिवारिक समस्या बुझेको हुनु पर्दछ । डिभोर्स नेपाल संग तीस बर्ष वकालत गर्नू भएका कानून व्यबासीयी हुनु हुन्छ । हाम्रो कानून ब्यबसायीहरूले
  तपाइको समस्या बझ्नु हुन्छ ।
 5. अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विच्छेद – अहिले मानिसहरू एक देशमा जन्मिएर अर्को देशमा अध्यन र विवहा भएको हुन्छ । दुर्इ देशमा भएको विवहा संम्बन्ध विच्छेदमा जटिल कानूनी प्रश्न उठ्ने गर्दछ । यस्तो बिषयमा डिर्भोस नेपालले तपार्इलार्इ सहयोग गर्नेछन् ।
 6. बाल बालिकाको हितमा वकालत गर्ने – संम्बन्ध विच्छेदमा सबै भन्दा
  पिडित बालबालिका हुने गर्दछन । हामी बालबालिकाको कसरी हित गर्न
  सकिन्छ भनि बालबालिकाको हितको लागि तपाइलाइ सहयोग गर्नेछन् ।
 7. गैह्र आवासीय नेपालीको लागि सम्बन्ध विच्छेदको डिभोर्स नेपाल टिमले गैह्र आवासीय नेपालीको सम्बन्ध विच्छेदको लागि कानूनी परामर्श र सहयोग गर्छ । हाम्रो नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर रहेका कानूनी व्यबसायीले तपाइलर्इ सरल रूपमा संम्बन्ध विच्छेद गर्न सहयोग गर्नू हुन्छ ।

© Copyright 2021 Divorce Nepal. All rights reserved. Developed By: HexxaSoft P. Ltd.